10 thống kê Content Marketing bạn nhất định phải biết 2022

Content Marketing là một trong những chiến lược tiếp thị hiệu quả và tiết kiệm. Tuy nhiên, để áp dụng thành công chiến lược này, doanh nghiệp cần nghiên cứu và đánh giá hiệu quả cũng như xu hướng hiện tại!

Cùng tham khảo 10 thống kê Content Marketing, bao gồm:

1. Hiệu quả Content Marketing

2. Đo lường Content Marketing

3. Content Marketing đạt được mục tiêu nào nhiều nhất?

4. Đầu tư tích cực vào Content Marketing

5. Ngân sách Content Marketing

6. Chiến lược Content Marketing

7. Người tiêu dùng mong đợi thương hiệu cung cấp nội dung

8. Nội dung do người dùng tạo (UGC) là quan trọng

9. Chiến lược Content Marketing: Các kênh trả phí

10. Thuê ngoài Content Marketing

Ori Marketing Agency