15 bộ màu sắc ngành hàng mà bạn cần nắm bắt

Màu sắc có can thiệp vào tỷ lệ chuyển đổi khách hàng không ?

CÓ, màu sắc can thiệp vào tỷ lệ chuyển đổi !

Bởi lý màu sắc sẽ tác động đến cảm xúc mua hàng

Khi cảm xúc lên thì lý trí sẽ giảm xuống, khách hàng sẽ có xu hướng đặt hàng, mua hàng cao hơn.

Hôm nay LeeTa chia sẻ đến các bạn bộ màu sắc áp dụng cho 15 ngành hàng.

Các bạn có thể áp dụng trong việc:

  • Lựa chọn màu sắc cho thương hiệu
  • Màu sắc cho cửa hàng
  • Màu sắc cho font chụp ảnh sản phẩm
  • Màu sắc chủ đạo cho website

15 ngành hàng bao gồm:

Nước uống

>> Nguy cơ của KOLs – Mở đường cho thời đại xây dựng thương hiệu bằng Linh Vật

“Bài viết thuộc về Leeta, các bên sao chép cần phải trích nguồn rõ ràng: Thành Lê – LeeTa”

_ LeeTa – Everything For Content _