Marketer TOPPION GROUP
TOPPION GROUP

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục TOPPION

Những bí mật bạn cần biết về Khung năng lực.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi, yếu tố con người có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của doanh nghiệp. Con người là nền tảng để đạt được kết quả kinh doanh, thị phần, sự hài lòng và thỏa mãn của khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài. Chính vì vậy, việc doanh nghiệp tập trung để có chiến lược nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực của nhân viên là thách thức đối với các nhà quản lý trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

NĂNG LỰC LÀ GÌ?

Có rất nhiều định nghĩa về năng lực và khái niệm này đang thu hút nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp. Theo cách hiểu thông thường, chúng ta định nghĩa năng lực là khả năng tập hợp cùng lúc các Thái độ, Kỹ năng và Kiến thức liên quan, cho phép một người hành động hiệu quả trong tình huống công việc cụ thể. (DeSeCo, 2002)

PHÂN LOẠI NĂNG LỰC THEO ASK

Một người được xem có năng lực là phải hội tụ đủ 3 nhóm chính bao gồm Thái độ (Attitude), Kỹ Năng (Skills), Kiến thức (Knowledge).

Vì vậy, năng lực hình thành khi và chỉ khi đầy đủ 3 yếu tố nói trên, để họ hành động hiệu quả trong tình huống thực tế.

Thông thường, năng lực tại một doanh nghiệp sẽ được chia thành 3 nhóm sau:

Việc truyền thông đến đội ngũ ghi nhớ danh sách các năng lực của doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn khi tất cả các năng lực được tập hợp trong một bộ, gọi là Từ điển năng lực: Là tất cả các năng lực được chuẩn hóa của một tổ chức. Sau đó, tương ứng với từng vị trí trong doanh nghiệp sẽ có Khung năng lực cho vị trí đó. Khung năng lực là tất cả các năng lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ trong bản mô tả công việc của một vị trí cụ thể trong tổ chức.

Khi doanh nghiệp cũng như người lao động tại doanh nghiệp có Từ điển năng lực phù hợp, và Khung năng lực rõ ràng, họ sẽ đạt những lợi ích mang lại từ Năng lực.

Với các lợi ích mang lại từ Khung năng lực, doanh nghiệp nên xây dựng một bộ Từ điển năng lực và Khung năng lực mang tính đặc trưng riêng của công ty mình để đảm bảo cho sự phát triển nâng cao năng lực nhân sự theo chiến lược kinh doanh.

Nguồn: Toppion Group.