Khái niệm Marketing du lịch là gì?

Chúng ta không nói về lý thuyết. Chúng ta bàn về thực tế.

Riêng khái niệm Marketing đã khá rộng, bóc tách 4P đi từ việc khởi tạo sản phẩm (Product), thiết lập giá cả (Price), kênh phân phối (Place), truyền thông (Promotion). Tuy nhiên chúng ta vẫn thường sử dụng chữ “xúc tiến” và “quảng bá” trong du lịch, tập trung vào cái P thứ 4 trong Marketing mà quên mất sự bao quát của Marketing trong các bước tổ chức và vận hành một sản phẩm du lịch.

Rộng hơn nữa, người ta nhắc đến 7P, bao gồm 3 chữ P nữa về Con người (People), Quy trình (Process), môi trường triển khai (Physical Environment). Marketing bao hàm nhiều giá trị hơn trong việc khởi tạo một sản phẩm du lịch mới mà chúng ta đang lầm tưởng.

Vậy đi từ gốc, Marketing là gì?

Theo Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA), Marketing là một hệ thống tổng thể các hoạt động của tổ chức được thiết kế nhằm hoạch định, đặt giá, xúc tiến và phân phối các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Theo Philip Kotler, "cha đẻ" của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing, ông tổ của tiếp thị hiện đại thế giới, một trong bốn "Nhà quản trị vĩ đại nhất mọi thời đại" cùng với Peter Drucker, Jack Welch và Bill Gates, Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi. Nguyên bản định nghĩa marketing tiếng anh: “The science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit”.

Còn Marketing du lịch là gì?

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO (World Tourism Organizations), Marketing du lịch là một triết lý quản trị, mà nhờ đó tổ chức du lịch nghiên cứu, dự đoán và lựa chọn dựa trên mong muốn của du khách để từ đó đem sản phẩm ra thị trường sao cho phù hợp với mong muốn của thị trường mục tiêu, thu nhiều lợi nhuận cho tổ chức du lịch đó”

Theo Michael M. Coltman, Giáo sư danh dự của trường đại học South Carolina tại Columbia, Phòng Du lịch và Lữ hành tại Viện Công nghệ British Columbia và là tác giả nổi tiếng của hơn 20 đầu sách về du lịch, Marketing du lịch là một hệ thống những nghiên cứu và lập kế hoạch nhằm tạo lập cho tổ chức du lịch một triết lý quản trị hoàn chỉnh với các chiến lược và chiến thuật thích hợp để đạt được mục đích

Vậy marketing trong du lịch rộng hơn rất nhiều so với khái niệm “xúc tiến” và “quảng bá” mà du lịch Việt Nam đang triển khai. Có định nghĩa Marketing trong du lịch rộng như vậy, chúng ta dễ dàng nhìn ra vai trò của hoạt động phòng Marketing trong mỗi doanh nghiệp. Trên thực tế, định hướng và chiến lược của Marketing nên bắt đầu từ chủ doanh nghiệp, từ khi khởi tạo sản phẩm cho đến khi đưa sản phẩm vào thị trường, hoàn thiện sản phẩm từ sự phản hồi của khách hàng và nâng cấp sản phẩm để ra nhập thị trường mới hoặc tạo chiến lược cạnh tranh với đối thủ.

Việc xúc tiến và quảng bá đóng vai trò quan trọng, nhưng vẫn cần phối hợp nhuần nhuyễn với các khía cạnh khác của sản phẩm. Khi xét đến Marketing du lịch, hãy cân nhắc theo các yếu tố rộng hơn như 3C: doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu thị trường.