Các khái niệm xung quanh "Thương hiệu"

Cá tính thương hiệu (Brand Personality), Nhận diện thương hiệu (Brand Identity), Bản sắc thương hiệu (Brand platform), Đặc tính, thuộc tính thương hiệu (Brand Attribute), Hình ảnh thương hiệu (Brand Image)

Brand personality là tính cách của thương hiệu. Cá tính thương hiệu chính là “tính người” trong một thương hiệu. Ví dụ Singapore Airline ân cần thân thiện, Mercedes sang trọng thành đạt, Pepsi trẻ trung,...

Brand identity là những gì khách hàng nhìn nhận (identify) về thương hiệu. Bao gồm name, logo, slogan, brand format, các ứng dụng. (Chính xác thì Brand identity là những cái công ty xây dựng để khách hàng nhận diện được thương hiệu của doanh nghiệp)

Brand Attribute là các đặc tính, thuộc tính của thương hiệu ví dụ như Volvo là An toàn; Mercedes là Sang trọng. Là một tập hợp duy nhất các liên kết thuộc tính mà các nhà chiến lược thương hiệu mong muốn tạo ra và duy trì. Những sự liên kết này sẽ phản ánh cái mà thương hiệu hướng tới và là sự cam kết của nhà sản xuất đối với khách hàng.

Brand platform (Còn được gọi là brand essence, brand DNA, brand concept): là một "nền tảng cơ bản" liên quan đến khách hàng mà từ đó thương hiệu phát triển và khởi động (brand activation). Platform bao gồm: Vision, Mission; POD, USP; Personality; Attribute; Identity.

Brand Image là những gì khách hàng liên tưởng về thương hiệu, hoặc là Brand performace (lý tính) hoặc là Brand Imagery (cảm tính). Brand Image là tổng hoà của các yếu tố định vị và được thể hiện một phần qua Brand Identity (Nhưng brand identity là thứ mà được xây dựng một cách chủ quan bởi bản thân doanh nghiệp chứ không phải do khách hàng đánh giá)

Bài viết được Su đúc rút sau khi đọc nhiều tài liệu và nhiều cuộc tranh luận. Hi vọng bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về những khái niệm "rắc rối" này