Google có thể không phát hành bản cập nhật thuật toán cốt lõi cho hết năm nay

Hiện đã hơn 6 tháng (nửa năm), kể từ khi bản cập nhật cốt lõi cuối cùng được xác nhận của Google được phát hành vào ngày 4 tháng 5 năm 2020 .

Nhưng chúng ta có thể không được thấy một bản cập nhật thuật toán cốt lõi khác trước khi kết thúc năm nay của Google. Mihai Aperghis đã hỏi John Mueller của Google và John về cơ bản nói rằng anh ấy không chắc liệu sẽ có một bản cập nhật cốt lõi nào khác được thực hiện trong năm nay hay không vì vấn đề thời gian, đã sắp kết thúc năm 2020 rồi.

John cho biết việc đẩy các bản cập nhật cốt lõi này vào cuối năm luôn rất "khó khăn" và thời điểm luôn khó khăn. Ông nói, nó không đơn thuần chỉ là việc Google hoàn thành việc đẩy các bản cập nhật cốt lõi theo thời gian, mà đó là thời điểm thích hợp hơn.

Mihai hỏi John câu hỏi này ở mốc 41:29 trong video, anh ấy hỏi :"John, về những cập nhật cốt lõi này, bạn có biết liệu có kế hoạch tung ra bất kỳ cái mới nào vào cuối năm không?"

John trả lời "Tôi không biết những kế hoạch cụ thể tung thuật toán cốt lõi đó là gì. Tôi không biết những kế hoạch ra mắt cụ thể thuật toán cốt lõi."

Sau đó, anh ấy giải thích vấn đề xung quanh thời gian cập nhật những bản cập nhật này trước mùa mua sắm nghỉ lễ. Ý tôi là, Google đã tổ chức các bản cập nhật Panda trước đó cho kỳ nghỉ lễ vì các bản cập nhật lớn của Google có xu hướng gây ra thay đổi lớn trên Google Search.

Vâng, những người làm SEO đang chờ đợi bản cập nhật cốt lõi tiếp theo nhưng bây giờ đã là ngày 15 tháng 11, tôi không chắc có ai thực sự muốn một bản cập nhật lớn ngay bây giờ nữa hay không?