Marketer Nguyễn Đoàn Phước Duy
Nguyễn Đoàn Phước Duy

Communication Manager @ Sanofi Vietnam

Infographic: Tăng trưởng của ngành hàng FMCG trong Quý 4/2015 - theo Nielsen

 photo Slide2.png

Bấm vào đây để xem thêm thông tin chi tiết về Báo cáo Nielsen Market Pulse - Quý 4/2015