Marketer Phan Linh
Phan Linh

Author | Freelance Writer | Writing Coach @ Norway

Bảng tuần hoàn các nguyên tố trong PR

PRNews đã từng đăng tải một dạng thức khái niệm mới trong PR dựa trên Bảng tuần hoàn các nguyên tố trong hoá học.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố PR

Bảng tuần hoàn thú vị và đặc biệt này chứa những nguyên tố mà một PR chuyên nghiệp bắt buộc phải có và sử dụng nó trong các công việc hàng ngày. Đó cũng là những yếu tố vô cùng cần thiết nhưng công thức được "pha trộn" không có ai giống như ai. Mỗi người sẽ có một cách thức riêng để làm tốt nhất công việc của mình.

Những nguyên tố yêu thích của tôi là Ru (Reputation Management), H (Humilty), O (Objectivity), RB (Relationship Building), Sm (Social Media), Au (Authenticity) và Sg (Strategy). Còn bạn?

Printable Fullsize