Bảng tuần hoàn các nguyên tố trong PR Lưu

Phan Linh
Author | Freelance Writer | Writing Coach , Norway

PRNews đã từng đăng tải một dạng thức khái niệm mới trong PR dựa trên Bảng tuần hoàn các nguyên tố trong hoá học.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố PR

Bảng tuần hoàn thú vị và đặc biệt này chứa những nguyên tố mà một PR chuyên nghiệp bắt buộc phải có và sử dụng nó trong các công việc hàng ngày. Đó cũng là những yếu tố vô cùng cần thiết nhưng công thức được "pha trộn" không có ai giống như ai. Mỗi người sẽ có một cách thức riêng để làm tốt nhất công việc của mình.

QUẢNG CÁO

Những nguyên tố yêu thích của tôi là Ru (Reputation Management), H (Humilty), O (Objectivity), RB (Relationship Building), Sm (Social Media), Au (Authenticity) và Sg (Strategy). Còn bạn?

Printable Fullsize

Sửa lần cuối: Phan Linh (27/11/2015)
27/11/2015
5,981 lượt xem