[Infographic] Dịch vụ hỗ trợ Phát triển Kinh doanh trong mắt DNVVN

Dịch vụ phát triển kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, nếu được áp dụng phù hợp, những dịch vụ này có thể giúp DN tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính cần thiết.

Doanh nghiêp vừa và nhỏ (DNVVN) chiếm khoảng từ 95 - 97% trong tổng số các doanh nghiệp hiện có tại Việt Nam và mô hình này hiện vẫn có xu hướng tăng. Hiện tại, DNVVN tạo công ăn việc làm cho trên 80% lực lượng lao động thường xuyên, tuy nhiên, sức cạnh tranh của hầu hết các DN hiện tại không cao. Một phần nguyên nhân được các DN đưa ra là do thiếu các công cụ quản lý và vận hành phù hợp khiến cho hoạt động của công ty không được tập trung và hiệu quả.

Để giải quyết những hạn chế này, các dịch vụ phát triển kinh doanh đã được xây dựng và cung cấp cho các DNVVN. Trên thế giới, dịch vụ phát triển kinh doanh được sử dụng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Hiện tại ở Việt Nam, các start-ups cũng bắt đầu nhận ra thị trường màu mỡ và bắt đầu cung cấp các dịch vụ này, tuy nhiên, chủ yếu tập trung vào dịch vụ quản lý nhân sự, quản lý khách hàng hay quản lý công việc.

Nhưng liệu DNVVN tại Việt Nam có đánh giá cao tầm quan trọng những dịch vụ này hay không? MarketIntello Vietnam giới thiệu Infographic khảo sát ý kiến DNVVN về các tầm quan trọng của các dịch hỗ trợ mà doanh nghiệp VN đang sử dụng và đánh giá của DN về tầm quan trọng của các dịch vụ này.