Marketer Võ Văn Quang
Võ Văn Quang

Brand Guru - Chuyên gia thương hiệu @ Chief Marketing Officer

Video: Xây dựng thương hiệu Nông nghiệp & Nông sản Việt Nam

Phần I

Phần II

Phần III