Bộ nhận dạng thương hiệu My.com - phần 1

Main

My.com thường xuyên nhận được phản hồi tích cực về việc thiết kế của thương hiệu từ những người dùng. Vì vậy, họ muốn thể hiện tất cả các khía cạnh về: bản sắc, ngôn ngữ, hình ảnh, ứng dụng di động, máy tính bảng, web quảng cáo và các dịch vụ web. Vì vậy họ đã bắt đầu với quá trình thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu My.com - một thương hiệu mới cho các ứng dụng điện thoại di động và các trò chơi

Logo

Ở trên và dưới đây là những thiết kế cuối cùng.Logo

Logo mới cho My.com. Thiết kế ban đầu trong nhà

Họ biết rằng những nhà xây dựng thương hiệu có thể thiết kế logo tốt hơn nhiều so với họ có thể. Họ chuyên nghiệp hơn trong sản phẩm, thiết kế UX và có kỹ năng ít hơn trong công việc nhận dạng. Nhưng chiều sâu của sản phẩm và kiến thức UX đem đến cho họ những lợi ích của sự hiểu biết làm thế nào công ty nên nhìn từ bên ngoài. Vì vậy, quá trình thiết kế mất hai con đường song song - trong nhà và bên ngoài.

Process

Trong nội bộ, họ đã khám phá cách tiếp cận khác nhau cho logo My.com và thảo luận rất nhiều để tìm những ý tưởng mới. Và họ đã đi theo một số hướng để làm cho nó trông cá tính.

afd2037d73c8e6f54625b4dc615c01ed

Thiết kế bên ngoài

Khi họ quay lại những nhà thiết kế logo chuyên nghiệp, họ đã biết rất nhiều về công việc. Vì vậy, nó được dễ dàng hơn để đánh giá và có những kỳ vọng hợp lý.

Process

Tổng quan về quá trình thiết kế

process

Bingo!

Đây là một logo họ thích nhất được thiết kế bởi ONY. Logo này tươi và hiện đại; cảm xúc và cá tính vì nó viết tay. Nó cũng kết hợp thương hiệu và sản phẩm với một biểu tượng kèm theo. Tuyệt vời!

Icon

Nhưng kết quả cuối cùng cần một số điều chỉnh để đáp ứng các mục tiêu của họ. Sau khi hàng chục lần lặp lại My.com đã trở thành như thế này.

gif

Nguồn: behance.net