Sự đa dạng đã trở thành một phần cốt lõi trong việc vận hành kinh doanh của Unilever

Sau đây là trích đoạn bài phỏng vấn với Phó chủ tịch nhân sự Unilever, Nick Brassey nhân dịp Unilever đạt giải “Doanh nghiệp của năm" tại European Diversity Awards.

1. Unilever bắt đầu thực hiện chính sách đa dạng hoá từ khi nào?

Unilever là một công ty đa quốc gia, am hiểu địa phương qua những nguồn gốc xã hội và phong tục sâu sắc ở nhiều quốc gia nơi chúng tôi kinh doanh. Đây là nền tảng của chúng tôi và tại sao chúng tôi đã làm tốt trên toàn cầu.

Đội ngũ lãnh đạo hàng đầu của chúng tôi có 22 quốc tịch khác nhau và chúng tôi có sáu quốc tịch khác nhau trong ban điều hành. Nhà lãnh đạo đa dạng toàn cầu của chúng tôi đang làm việc tại Mumbai, Ấn Độ và chúng tôi có một mạng lưới quốc tế rộng lớn gồm những người dẫn đầu tinh thần quan trọng này. Trong vài năm qua, sự đa dạng đã trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược và là nền tảng cho thành công kinh doanh của chúng tôi.

Nguồn hình ảnh: Unilever

2. Làm thế nào để Unilever cấu trúc chính sách đa dạng?

Cách tiếp cận của chúng tôi để xây dựng bản lề cho chính sách đa dạng hoá dựa trên việc cải thiện mức độ đại diện và tham gia trong công việc. Chúng tôi đo lường cụ thể ở cấp quản lý, đưa cho họ trách nhiệm giải trình về việc cải thiện cân bằng giới ở tất cả các cấp độ kinh doanh. Chúng tôi tạo ra những chương trình làm việc nhanh nhất để mọi người có thể làm việc ở nơi họ làm việc hiệu quả nhất. Ví dụ, phụ nữ có con có thể muốn làm việc tại nhà để họ có thể cân bằng việc chăm sóc trẻ.

Chúng tôi xem xét nhu cầu cá nhân cũng như nhu cầu của nhóm bằng cách khuyến khích các cuộc trò chuyện giữa các cấp bậc mang tính xây dựng, vì vậy chúng tôi có thể đạt được sự cân bằng tốt cho cả hai bên. Điều này dễ dàng hơn khi chúng tôi có một môi trường làm việc hỗ trợ bởi công nghệ: kết nối Skype, hội nghị video và âm thanh và một trang web cổng thông tin mạng nội bộ cung cấp quyền truy cập vào một thư mục liên lạc cho nhân viên của Unilever trên toàn thế giới.

3. Sự đa dạng quan trọng như thế nào đối với thành công thương mại?

Tác động của sự đa dạng trong kinh doanh là rất lớn. Sự gia tăng thu nhập dự kiến của phụ nữ toàn cầu trong năm năm tới sẽ vượt xa sự tăng trưởng của nhiều quốc gia đang phát triển và mới nổi, như Trung Quốc. Hơn 75% sản phẩm của chúng tôi được mua bởi phụ nữ, vì vậy điều cực kỳ quan trọng là lực lượng tài năng của chúng tôi cũng bao gồm những nhân sự nữ.

4. Chương trình đa dạng hoá của Unilever đã giúp phát triển những đổi mới nào?

Chúng tôi tự hào về số lượng người chia sẻ công việc ở châu Âu: hai nhân viên chia sẻ cùng một địa chỉ email và chia tuần làm việc của họ. Điều này có lợi ích to lớn cho sự cân bằng cuộc sống công việc của họ và cho sự sáng tạo.

Một ví dụ khác là ở Ấn Độ, nơi chúng tôi có một chương trình tự giúp đỡ được gọi là Shakti, trong đó phụ nữ bán các sản phẩm của Unilever tại các ngôi làng xa xôi, như xà phòng khử trùng và chống vi khuẩn. Điều này giúp cắt giảm nhiễm trùng ở những nơi chăm sóc sức khỏe kém. Những phụ nữ này có thể tự mình thoát nghèo bằng dịch vụ tại nhà này, nơi chúng tôi dự định xây dựng từ mức 45.000 phụ nữ hiện tại lên 75.000 phụ nữ trong ba năm tới.

5. Tại sao Unilever tài trợ cho hạng mục Công ty của năm tại Giải thưởng Đa dạng Châu Âu tiếp theo?

Chúng tôi vô cùng tự hào khi chiến thắng hạng mục này vì sự đa dạng là cốt lõi của các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của chúng tôi, vì vậy điều quan trọng đối với chúng tôi là lập hồ sơ công việc nội bộ của chúng tôi và chia sẻ, từ đó tạo ảnh hưởng. Tài trợ cho hạng mục năm 2013 là một quyết định dễ dàng trong bối cảnh đó và chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích những người khác.

6. Các sáng kiến đa dạng có gặp phải sự phản đối ở một số quốc gia không?

Khó khăn thì chúng tôi phải đối mặt, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để đẩy ranh giới. Chúng tôi sử dụng các mạng cục bộ với các doanh nghiệp khác và có các ủy ban thúc đẩy thay đổi như một phần của định hướng địa phương của Unilever và một phần của vị trí của chúng tôi như là một thương hiệu toàn cầu. Chúng tôi có một khuôn khổ chính sách cho nhân viên LGBT của chúng tôi. Khát vọng đa dạng toàn cầu của chúng tôi là tích cực và được đưa vào chiến lược của chúng tôi và sẽ giúp các công ty địa phương của chúng tôi thúc đẩy sự đa dạng.

* Nguồn bài viết: https://www.theguardian.com/careers/unilever-diversity-business-imperative