Seductive Interactive Design

Các nguyên lý nâng cao của thiết kế để tạo ra những giao diện, trải nghiệm sử dụng thông minh, sáng tạo, vui nhộn.

Concept chính của sách thể hiện tóm gọn qua mô hình sau:

Cảm ơn anh Trần Vũ Hiệp đã chia sẻ!

Download: Seductive Interactive Design (PDF).