Packaging the Brand - Sách hay về thiết kế bao bì

Một tài liệu tiếng Anh khá bổ ích về nguyên tắc, quy trình, kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức khi phát triển một dự án Thiết kế Bao bì sản phẩm hoặc nhãn hiệu.

Trong đó có:

  • Khái niệm, định nghĩa và vai trò của Bao bì trong Xây dựng thương hiệu
  • Nghiên cứu và phát triển concept
  • Các định hướng thiết kế, cách tiếp cận và feedback (key visuals, màu sắc, ngôn ngữ, RTB, điểm khác biệt, etc)
  • Các nguyên tắc thiết kế (trong đó có bài của Dieter Rams về 10 nguyên lý của một thiết kế tốt)
  • Những góc nhìn khác (về tương lai của ngành, về bối cảnh trưng bày của ngành bán lẻ)

Download sách: Packaging The Brand.