Marketer Vietnam MarTech
Vietnam MarTech

Vietnam MarTech Conf & Expo 2019

Big Data 2018 lớn mức nào? [ Infographic ]

Hệ điều hành điện toán đám mây Domo đã phân tích hoạt động sử dụng dữ liệu số toàn cầu trong năm qua và chia sẻ kết quả trong báo cáo “Data Never Sleeps” (Dữ liệu không bao giờ ngủ) 2018.

Big data (dữ liệu lớn) có thể được coi là thuật ngữ biểu tượng của kỷ nguyên số. Với sự lên ngôi của mạng xã hội và thương mại trực tuyến, lượng dữ liệu được tạo ra trên Internet là một con số khổng lồ.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, thị trường “Big data” hay dữ liệu lớn trên thế giới có trị giá là 203 tỷ đô la.

Dữ liệu đang được tạo ra và thu thập một cách chóng mặt. Đi kèm với việc khối dữ liệu khổng lồ được tạo ra thì các doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu tư và cơ sở hạ tầng, phần mềm phân tích và dịch vụ lưu trữ, nghiên cứu phân tích cũng như đào tạo các chuyên gia khoa học dữ liệu để tạo ra giá trị từ số liệu sẵn có.

Với khối dữ liệu khổng lồ hiện có, học sâu (Deep Learning) đã trở thành phương pháp đang được các công ty lớn như như Google, Baidu, IBM đặc biệt quan tâm đến. Tuy nhiên học sâu chỉ là một loại mô hình giám sát phức tạp trong các mô hình máy học đang được quan tâm trong lĩnh vực dữ liệu lớn hay “big data”.

Các mô hình máy học dùng để phân tích dữ liệu lớn có thể chia ra làm ba phạm trù chính: giám sát, không giám sát và học tăng cường. Học giám sát là các thuật toán máy học có khả năng dự đoán đầu ra của một mô hình dựa trên các yếu tố đầu vào. Học không giám sát là các mô hình hóa/phân cụm một tập dữ liệu không có các ví dụ đã được gắn nhãn sẵn. Học tăng cường là các mô hình trong đó thuật toán học một hành động tùy theo quan sát về môi trường xung quanh.

Mỗi hành động có tác động đến môi trường và thông tin phản hồi nhận được từ môi trường sẽ được cung cấp ngược lại để hướng dẫn cho thuật toán trong quá trình học. Học sâu đã được phát triển từ thập niên 60s, tuy nhiên gần đây vì xu hướng phát triển của big data nên học sau gần đây đã có những đột phát mới.

Trong năm 2012, thế giới có khoảng 2,2 tỷ người dùng Internet. Trong năm 2017, nhóm này có 3,8 tỷ người – gần 48% dân số toàn cầu.