Marketer Kurokawa Kengo
Kurokawa Kengo

Founder / CEO @ Asia Plus Inc.

Hiểu được insight của người tiêu dùng bằng camera của smartphone

Ở Việt Nam, mọi người dành 5,2 giờ trên internet và 2,7 giờ cho Internet trên di động. Ngoài ra, 12 triệu smartphone được bán ra trong năm 2014.

Mặc dù sự xâm nhập của điện thoại thông minh là ít hơn 40% trên toàn quốc, nhưng bạn sẽ thấy rằng hầu hết người dân thành phố đang nghiện với điện thoại thông minh.

Mặt khác, trong thế giới của nghiên cứu thị trường, vẫn còn 60-70% các cuộc nghiên cứu là mặt đối mặt hay phỏng vấn qua điện. Trên toàn thế giới, có một xu hướng để tiến hành các nghiên cứu thị trường đó là trực tuyến, mặc dù nó còn một vài vấn đề cần khắc phục. Trong trường hợp của các nước đang phát triển, tôi nghĩ rằng các nghiên cứu sử dụng điện thoại thông minh có thể làm cho cuộc khảo sát tốt hơn.

Ở dịch vụ của chúng tôi, các đáp viên của đáp ứng với các cuộc điều tra bằng cách sử dụng máy tính và điện thoại thông minh. Chúng tôi gần đây đã đưa ra dịch vụ mới tên là "Life Survey" bằng cách sử dụng tính năng độc đáo của điện thoại thông minh - chức năng camera.

Thông qua “Life Survey”, ngoài các câu trả lời khảo sát các đáp viên đã chia sẻ cho các bức ảnh dựa trên các yêu cầu của chúng tôi,. Những người có thể cho chúng tôi hiểu được nhiều điều hơn thông qua những bức ảnh của họ.

Một ví dụ bên dưới. Chúng tôi gần đây đã hỏi các đáp viên gửi những bức ảnh của các sản phẩm mặt nạ họ đang dùng. Một số chia sẻ cho chúng tôi hình ảnh họ đang sử dụng, một số còn lại thì chia sẻ hình ảnh sản phẩm.

Chúng tôi quản lý tất cả các đáp viên để cho các phân tích tốt hơn. Thông qua cuộc khảo sát này, chúng tôi có thể hiểu được người tiêu dùng. Sử dụng các dịch vụ tương tự như là hình ảnh và video trong tương lai, chúng ta biết được nhiều thông tin hơn điều mà các công ty FMCG đang tìm kiếm bao gồm cả cách họ tạo nên, những gì họ giữ trong tủ lạnh của họ…

Tôi tin rằng camera và GPS là những thứ duy nhất có thể được sử dụng để hiểu khách hàng. Cách nghiên cứu mới này nên bắt đầu từ các nước châu đang phát triển, nơi mọi người được kết nối thông qua smartphone còn hơn bất kỳ nước nào khác.