Marketer Bùi Minh Tiến
Bùi Minh Tiến

Marketing Leader @ W&S

[Infographic] Báo cáo mức độ phổ biến của thương hiệu - PBI

Từ tháng 1/2015 đến 6/2015, Công ty Nghiên Cứu Thị Trường W&S đã thực hiện những báo cáo về mức độ phổ biến thương hiệu (PBI) trong những ngành như hóa mỹ phẩm, tiêu dùng nhanh, xe máy, chất tẩy rửa...

Với lợi thế sử dụng phương pháp nghiên cứu thị trường trực tuyến, với số lượng mẫu lớn và thời gian thu mẫu nhanh, chúng tôi hi vọng hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời trong việc ra quyết định và phản ứng lại khi thị trường thay đổi.

Dưới đây là Infographic được tổng hợp từ 3 báo cáo PBI, gồm:

- Báo cáo mức độ phổ biến thương hiệu - Nước rửa chén

- Báo cáo mức độ phổ biến thương hiệu - Nước tẩy bồn cầu

- Báo cáo mức độ phổ biến thương hiệu - Nước lau sàn