Marketer Công ty cổ phần W&S
Công ty cổ phần W&S

Công Ty Cổ Phần W&S

Báo cáo nghiên cứu mức độ phổ biến thương hiệu (PBI) sữa chua ăn 06/2018

Tháng 6.2018, kết quả khảo sát ngẫu nhiên 800 người có sử dụng sữa chua ăn trong vòng 3 tháng qua cho thấy Vinamilk tiếp tục thống lĩnh thị trường.

Cụ thể, trong top 5 thương hiệu có chỉ số phổ biến thương hiệu PBI (Popular Brand Index) cao nhất thị trường thì Vinamilk có 3 thương hiệu: Vinamilk (73.3), Susu (3.9), Probi (2.3), còn lại là 2 thương hiệu TH true Yogurt (10.1) đứng vị trí thứ 2 và Ba Vì (4.2) đứng vị trí thứ 3.

I. Mức độ nhận biết

- Trung bình cứ trong 100 người được hỏi thì có 81 người đã nhắc ngay đến thương hiệu sữa chua ăn Vinamilk (TOM). Với cùng câu hỏi thì chỉ có khoảng 6 người trong 100 người nhắc đến sữa chua ăn thương hiệu TH true Yogurt và 5 người nhắc đến thương hiệu Ba Vì.

- Tổng mức độ nhận biết (Promt) của các thương hiệu sữa chua ăn theo thứ tự từ thấp đến cao trong top 5 là Vinamilk (97.9%), TH true Yogurt (69.1%), Ba Vì (64.8%), Susu (55.4%) và Probi (32.6%).

II. Độ phủ quảng cáo

- Vinamilk là thương hiệu sữa chua ăn có độ phủ quảng cáo rộng nhất (73.3%) gấp 7 lần so với thương hiệu đúng thứ 2 thị trường TH True Yogurt (10.5%).

III. Mức độ quen thuộc với nhãn hiệu

- Cứ trong 100 người nhận biết thì có đến 93 người đã từng sử dụng thương hiệu sữa chua ăn Vinamilk và khoảng 78 người tiếp tục duy trì sử dụng thương hiệu này thường xuyên nhất trong vòng 3 tháng qua => Chỉ số thương hiệu quen thuộc* 83.5%.

- Đối với thương hiệu TH true Yogurt thì trung bình trong 100 người nhận biết có 43 người đã từng sử dụng và chỉ có khoảng 9 người đang sử dụng thương hiệu này thường xuyên nhất trong vòng 3 tháng qua => Chỉ số thương hiệu quen thuộc 19.9%.

IV. Mức độ mong muốn sử dụng trong tương lai

- Vinamilk là thương hiệu được mong muốn sử dụng trong tương lai nhất 60.8%.

V. Mức độ phổ biến nhãn hiệu PBI**

- Dẫn đầu trong tất cả các chỉ số đo lường sức khỏe thương hiệu, Vinamilk nghiễm nhiên là thương hiệu có mức độ phổ biến cao nhất 73.72. Bỏ rất xa các thương hiệu khác trong top 5, bao gồm TH true Yogurt (10.11), Ba Vì (4.19), Susu (3.93), Probi (2.29).

Thông tin tổng quan

- Thời gian thực hiện nghiên cứu: 06/2018

- Tổng số mẫu nghiên cứu 800 người trong đó có 400 nam và 400 nữ.

- Đối tượng nghiên cứu: Người có sử dụng sữa chua ăn trong vòng 3 tháng qua trên toàn quốc.

- Phương pháp thu mẫu: Khảo sát trực tuyến.

Tối ưu hóa chi phí bằng phương pháp nghiên cứu trực tuyến cùng W&S.

Chú thích:
* Chỉ số thương hiệu quen thuộc: được tính dựa trên tỷ lệ % số người từng sử dụng và số người sử dụng thường xuyên nhất.
** PBI (Popular Brand Index) được tính dựa trên mức độ nhận biết đầu tiên (30%), độ phủ quảng cáo (20%), sử dụng thường xuyên nhất (25%) và mong muốn sử dụng nhất trong tương lai (25%).