Bộ tài liệu Hành vi Người tiêu dùng Online khu vực Đông Nam Á 2015

Được chị Anh Tran chia sẻ tại Group Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam, nay mình up lại cho anh em có nhu cầu nghiên cứu

Tài liệu Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Khu Vực Đông Nam Á 2015, trong đó bao gồm báo cáo của các nước: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Việt Nam

1. Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Indonesia

Xem online

Download

http://1drv.ms/1fbBAzC

2. Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Malaysia

Xem online

Download

http://1drv.ms/1fbBGan

3. Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Philippines

Xem online

Download

http://1drv.ms/1fbBJTx

4. Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Singapore

Xem online

Download

http://1drv.ms/1fbBTu8

5. Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Thailand

Xem online

Download

http://1drv.ms/1fbC20O

6. Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Vietnam

Xem online

Download

http://1drv.ms/1fbC4Wj

THẤY HAY THÌ SHARE NHÉ! ANH EM KHÔNG DOWNLOAD ĐƯỢC HOẶC MUỐN NHẬN CẢ BỘ ĐẦY ĐỦ THÌ EMAIL VỀ[email protected] MÌNH GỬI NHÉ!

Tổng hợp bởi DigimarkVN