P
Phung Hanh

Vietnam Carenet

Xây dựng kênh truyền thông mạng xã hội bệnh viện

7Ps trong marketing dịch vụ y tế hiện nay bao gồm: Product, Price, Place, People, Physical Evidence, Process, Promotion

Trong đó Promotion bao gồm: Chất lượng điều trị, truyền miệng, du lịch y tế, bảo hiểm y tế tư nhân, bảo hiểm y tế nhà nước, sales gói khám sức khoẻ định kỳ cá nhân hay công ty, kênh truyền thông mạng xã hội,…

Thời đại công nghệ thông tin phát triển và các ngành nghề cung cấp sản phẩm dịch vụ ra thị trường cũng đã xây dựng cho mình kênh truyền thông mạng xã hội đặc thù từng ngành nghề thì người làm dịch vụ y tế tại sao không xây dựng cho mình kênh truyền thông mạng xã hội với mục đích:quảng cáo, quảng bá, hình ảnh của bệnh viện/ phòng khám, cung cấp tài liệu giáo dục người bệnh về các bệnh tật và cách phòng bệnh, khảo sát sự hài lòng bệnh nhân, thu thập thông tin phản hồi từ bệnh nhân, nghiên cứu nhu cầu bệnh nhân,…

Quảng cáo thương hiệu, hình ảnh và cung cấp thông tin cho người nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện bằng kênh truyền thông mạng xã hội là phương thức quảng cáo và cung cấp thông tin mà nhiều bệnh viện trong nước đã thực hiện rất thành công. Hầu hết bệnh viện hiện nay đều xây dựng cho mình website, fanpage facebook, facebook user, youtube, twitter, linkedin,…nhằm quảng bá thương hiệu và kiểm soát những thông tin để tránh việc khủng hoảng truyền thông. Tuy nhiên, việc xây dựng, phát triển và điều hành hoạt động của kênh truyền thông mạng xã hội mang lại hiệu quả cao nhất vẫn đang là bài toán khó cho nhiều bệnh viện, phòng khám.

Ngày nay, mạng xã hội đang phát triển nhanh chóng nói chung, mạng xã hội dành cho kênh y tế đang phát triển và cần được đầu tư bài bản, cuộc sống người dân ngày trở nên tốt hơn nhu cầu tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội ngày càng được nâng cao. Mọi người đều có thể sử dụng internet một cách dễ dàng để tìm kiếm thông tin đáp ứng nhu cầu. Dựa vào đó nhiều bệnh viện xây dựng cho mình kênh truyền thông mạng xã hội để quảng cáo, quảng bá thương hiệu, cung cấp thông tin liên quan y học, dịch vụ khám chữa bệnh, cung cấp thông tin triển khai khoa học kỹ thuật vào bệnh viện, quản lý hồ sơ bệnh án online,…

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào khi xây dựng kênh truyền thông mạng xã hội đem lại hiệu quả cao và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân ( khách hàng ) ?

Thực tế bệnh nhân (khách hàng) thỏa mãn với các kênh truyền thông mạng xã hội của bệnh viện, phòng khám hay chưa ?

Bệnh nhân ( khách hàng ) mong đợi gì ở kênh truyền thông mạng xã hội bệnh viện, phòng khám ?

Bệnh viện, phòng khám cần xây dựng kênh mạng truyền thông xã hội với nội dung như thế nào?

Để trả lời câu hỏi trên người làm marketing dịch vụ y tế cần xây dựng quy trình kế hoạch truyền thông mạng xã hội, xây dựng nội dung kênh truyền thông mạng xã hội phù họp với dịch vụ y tế, nghiên cứu sử dụng công cụ marketing online, nghiên cứu luật chơi ở mỗi kênh marketing online, phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của của các kênh marketing hiện hữu trong con mắt của bệnh nhân ( khách hàng ), phân tích đào sâu các kênh marketing một cách khách quan từ góc nhìn của bệnh viện, thiết lập một hệ thống dữ trữ tất cả ý kiến bệnh nhân,...

Phùng Thị Hồng Hạnh

Nguồn: Vietnam Carenet