The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 22)

The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 22)

Hình bản quyền bởi StockUnlimited.

Cộng đồng khoa học phát triển bởi chúng ta có những nhà khoa học chia sẻ những khám phá của mình với thế giới. Các nhà khoa học không giữ khám phá đó cho riêng mình. Kiến thức vì thế tiếp tục nảy sinh.

Diễn đàn TED Talks chính là một nơi để những ý tưởng xứng đáng được truyền bá rộng rãi.

Đã có những chuyên gia đứng trên sân khấu TED chia sẻ những thành quả của mình, những suy nghĩ và cái nhìn đặc biệt của họ về thế giới vì lợi ích chung của những người cùng ngành và cả với những “kẻ ngoại đạo”.

Bà Yasmin Ahmad, huyền thoại ngành quảng cáo đến từ Malaysia, là một nguồn cảm hứng cho hầu hết những người Malaysia cả trong và ngoài ngành quảng cáo, bởi những quan điểm mà bà đã thể hiện về thế giới quan của mình, cả trong và ngoài lĩnh vực quảng cáo.

Bà không phải là người duy nhất trong cộng đồng người làm quảng cáo ở Malaysia đã đóng góp ý kiến và quan điểm xây dựng cho ngành công nghiệp nước nhà.

Yasmin Ahmad

Bà Yasmin Ahmad, một huyền thoại ngành quảng cáo người Malaysia.

Ảnh: Campaign Brief.

Nhưng có một điểm đặc biệt tôi nhớ về Yasmin là bà không bao giờ cố gắng “thổi phồng” về agency bà đang làm việc.

Bà ấy trung thực và chân thành chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của mình với mọi người.

Chúng ta sẽ không tin tưởng bà nhiều nếu như bà ấy chỉ nói về agency của mình.

Mahatma Gandhi đã viết những bài báo từ bên trong và bên ngoài trại giam, trả lời phỏng vấn báo đài địa phương lẫn quốc tế. Tôi tin ông làm vậy không phải vì ông muốn danh tiếng mà bởi vì ông muốn chia sẻ những quan điểm đáng được lắng nghe và truyền bá.

Từ những ngày đầu của việc sẻ chia tri thức, nhân loại đã tốn biết bao công sức để chuyển từ lời nói thành từ ngữ, để lưu lại những suy nghĩ, ý tưởng và câu chuyện nhằm truyền đạt cho thế hệ sau, những người mà họ tin rằng sẽ nhận được nhiều lợi ích từ việc thẩm thấu những thông tin này.

Những người chia sẻ chỉ vì danh lợi thì ở thời đại nào cũng vậy, họ sẽ không có nhiều kiến thức hoặc quan điểm mới để chia sẻ.

Một loại hình chia sẻ mà tôi không thích là “8 chuyện”, đó thực sự không phải là một hình thức chia sẻ kiến thức cần được khuyến khích. “Nhiều chuyện” là một chất độc, nó đầu độc tâm trí tất cả mọi người.

Chia sẻ kiến thức thật sự là một trách nhiệm, có lẽ là cả về mặt sinh học. Nếu bạn có điều gì hay đáng chia sẻ, hãy chia sẻ điều đó. Mọi người có thể không đồng ý với bạn, nhưng nếu bạn trung thực và chân thành, hãy cho thế giới biết về điều đó.

English version

The View from My Window 22

The scientific community prospers by having scientists share discoveries made with the world.

Scientists do not keep their discoveries to themselves.

Knowledge begets knowledge.

TED is where ideas worth spreading get spread.

Introverted individuals have been on the TED stage sharing their works, and their peculiar way of thinking and seeing the world, for the benefit of all introverts and extroverts.

The late great advertising legend Yasmin Ahmad from Malaysia, who was an inspiration to most Malaysians inside and outside of the advertising community, wrote about her point-of-view of the world besides her point-of-view on advertising.

She was not the only person from the advertising community in Malaysia who was contributing thoughts and views with fellow Malaysians though.

But one thing I remember distinctly about Yasmin was that she was never pushing hard for the agenda of the agency that she worked for.

She was honest and genuine in the sharing of her thoughts and views with us.

We would not have believed and trusted her as much if she was just selling her agency.

Mahatma Gandhi wrote articles from inside and outside of jail, and gave interviews to international and local news, I believe not because he wanted fame but because he had something worth sharing and spreading.

From the beginning of the sharing and spreading of knowledge, men and women have taken the trouble to put words to paper documenting their personal insights, ideas and stories with people whom they believe will benefit from reading them.

The people who do it for fame, most of the time, have really no fresh point-of view or knowledge to share.

The worse form of sharing in my opinion is called gossiping which is really not the kind of knowledge sharing that should be encouraged. Gossip is toxic. It poisons everyone.

Sharing of true knowledge is a responsibility, it is perhaps even biological. If you have something unique worth sharing, share it. People may not agree with you, but if you are honest and genuine, tell the world about it.

The views expressed in this article are personal opinions and do not represent the views of the respective agency.

Xem toàn bộ loạt bài The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc tại đây.

Brands Vietnam