TVC Tết 2024: Tết mở Lạc Việt, Lạc quan mỗi ngày (Niềm vui bán mai)

Chuỗi 3 TVC Tết của nhãn hàng Bia Lạc Việt lan toả tinh thần lạc quan, yêu đời từ những điều rất nhỏ mùa Tết.

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024