TVC Tết 2024 Maggi: “Muôn kiểu nấu Tết, Muôn điều tích cực"

Nấu Tết đâu chỉ ở nhà, nấu vài món quen. Nấu Tết còn là ...

  • Nấu Tết sáng tạo, cho cơ nghiệp nảy mầm với Dầu hào​ xào óng ánh, ướp mọng mềm
  • Nấu Tết sẻ chia, cho tấm lòng gắn kết với Nước tương​ sánh đậm đà, ngon hài hòa
  • Nấu Tết tận tình, cho gia đình an yên cùng Hạt nêm Nấm Hương​ dậy vị thanh ngọt tự nhiên

Dù nấu ở đâu, cho ai, ở hoàn cảnh nào, miễn ta nấu tích cực chính là nấu Tết.​

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024