TVC Tết 2024 Kokomi Đại: Mở mì to, Ăn Tết lớn, Năm mới đại thành công

Đón Tết lớn với mì Kokomi Đại, như một lời chúc tới đại gia đình, một năm mới đại thành công.

Vắt mì đại cho năm mới đại thành công, sợi mì sáng cho tương lai tươi sáng.

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024