TVC Tết 2024 Comfort: Thêm thơm tho, Tết thêm điệu đà

Sau MV Điệu đà, Comfort tung TVC 15s lan toả thông điệp “Thêm thơm tho, Tết thêm điệu đà".

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024