TVC Tết 2024 Coca-Cola: Gắn kết làm nên Tết diệu kỳ (30s)

Coca-Cola vừa nhập cuộc đường đua quảng cáo Tết với TVC dài 30 giây lồng ghép câu chuyện gắn kết thế hệ trong mỗi gia đình Việt qua lăng kính hiện đại và đậm dấu ấn thương hiệu.

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024