TVC Tết 2024 Red Bull: "Năng lượng tích cực, Sung sức cả năm"

Khởi đầu năm mới với Red Bull, Tết năng lượng dài lâu để cả năm sung sức. Chinh phục những đỉnh cao mới, cùng nhau lan toả năng lượng tích cực, sung sức cả năm.

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024 Red Bull