TVC câu chuyện tình cảm... lạnh của Dr Pepper

Anh có thể làm tất cả vì tình yêu. Nhưng tình yêu của anh không dành cho em. Tình yêu của anh là... Dr Pepper.

Series liên quan:

Quảng cáo hài hước