TVC Tết 2024 Bia Saigon: "Đón Tết Rồng, Nhân bội lộc"

Cuối tháng 11/2023, Bia Saigon tung TVC quảng cáo cho loạt sản phẩm phiên bản đặc biệt nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 với tiêu đề “Đón Tết Rồng, Nhân Bội Lộc”.

Thấy Bia Saigon là thấy lộc. Cùng Bia Saigon nhân bội lộc mùa Tết Rồng này.

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024