Triển khai mô hình Sweet-spot cho nhóm shopper tuổi Teen

Trong video này, anh Nguyễn Hoàng Khang, hiện là National Trade Marketing & E-commerce Head @ Coca-Cola Việt Nam sẽ phân tích và triển khai mô hình hình Sweet-spot đối với nhóm shopper tuổi Teen trong ngành hàng nước giải khát.