Tại sao phải xác định bản chất khi xây dựng Chủ đề sáng tạo cho sản phẩm?

Để xây dựng Chủ đề sáng tạo cho sản phẩm hữu hình / sản phẩm của ngành dịch vụ, bạn cần bắt đầu từ bản chất. Cụ thể là những yếu tố cấu tạo như thành phần công nghệ, công thức, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, yếu tố xuất xứ… rồi từ đó lựa chọn ra yếu tố hấp dẫn, khác biệt để sáng tạo hóa chủ đề.

Trong video này, anh Nguyễn Quang Hiệp, hiện là Brand Trainer & Consultant đồng thời cũng là Giảng viên tại @ BrandCamp.asia sẽ giúp bạn hiểu được bản chất khi xây dựng Chủ đề sáng tạo cho sản phẩm.