Sunhouse: Thách thức mọi giới hạn

Event "Quạt điều hoa Sunhouse - Thách thức mọi giới hạn" tổ chức tại bãi biển Đà nẵng với quy mô lớn và thu hút hàng trăm ngàn người tham dự.