Sở CSGT Bangalore - “Đừng nghe điện thoại khi họ đang lái xe!”

Với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của việc nói chuyện điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông, DDB Mudra kết hợp cùng Sở cảnh sát giao thông thành phố Bangalore cho ra đời bộ print ads “Don’t talk when he/she drives" nhằm kêu gọi người nghe cúp máy khi biết người bên kia đầu dây đang lái xe.

Credits:
Brand: Bangalore City Traffic Police
Market: India
Industry: Traffic safety
Agency: DDB Mudra Group Mumbai
Executive Creative Director: Joono Simon
Art Director: Vinci Raj
Illustrator: Artificial Reality
Photographer: Malikarjun
Account Supervisor: Anil Nair
Copywriter: Akhilesh Bagri
Illustrator: Raghavan Ml Arjun Sathish Kripaakar Christopher