Quảng cáo Sài Gòn xưa

Biển quảng cáo ngoài trời của thương hiệu dầu nhớt Shell những năm 1960 với khẩu hiệu “Yêu xe là yêu Shell".

Quảng cáo của kem đánh răng Hynos.

Một mẫu quảng cáo của thương hiệu nước ngọt “con cọp”.

Một mẩu quảng cáo của thương hiệu sà phòng “Con dê cũ".

Quảng cáo giày Bata đánh thẳng vào tâm lý người tiêu dùng.

Nguồn: Sưu tầm