Phim ngắn Viettel Telecom: Gia đình hay Sự nghiệp quan trọng hơn?

Công nghệ được sinh ra để nối liền những khoảng cách. Nhưng Viettel Telecom hiểu rằng, yêu thương chỉ trọn vẹn khi được đong đầy bằng những xúc cảm chân thật.

Với 4G Viettel, bạn có thể gửi trao những yêu thương tròn đầy nhất đến mẹ, không chỉ qua chiếc smartphone, mà còn bằng những cử chỉ chân thành công nghệ không thể thay thế được. Bởi những cảm xúc chân thật nhất luôn đến từ phía sau màn hình.