Phân khúc khách hàng - Consumer Segmentation là gì?

Consumer Segmentation là gì, nắm giữ vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp? Có bao nhiêu tiêu chí phổ biến để doanh nghiệp có thể phân khúc tệp khách hàng của mình? Cùng tìm hiểu về chủ đề này thông qua những chia sẻ từ anh Nguyễn Quang Hiệp, @Brand Trainer & Consultant trong video dưới đây nhé!

Với những nhóm khách hàng khác nhau, sẽ cần những chiến lược tiếp cận khác nhau để đánh trúng vào tâm lý và tác động mua hàng của họ.

Khóa học: "Market Segmentation applied in Business: Phân khúc Thị trường Ứng dụng trong Kinh doanh" sẽ giúp các marketer trang bị hệ thống kiến thức cần thiết để thực thi được một chiến lược phân khúc thị trường hiệu quả.

Xem chi tiết khóa học tại:

Market Segmentation applied in Business: Phân khúc Thị trường Ứng dụng trong Kinh doanh
Phân khúc thị trường là bước đầu tiên cần thực hiện trước khi đào sâu nghiên cứu một đối tượng trong kinh doanh. Việc này đòi hỏi marketer có sự am hiểu về các loại hình phân khúc thị trường & phương pháp thực hành. Khóa giảng Phân khúc Thị trường Ứng dụng trong Kinh doanh giới thiệu 6 loại hình phâ…