Panasonic: Sử dụng hệ thống dây điện để làm nổi bật tính năng sản phẩm một cách hài hước

Tận dụng hệ thống dây điện và cột điện thực tế, Panasonic đã dựng lên các bảng quảng cáo ngoài trời vô cùng hài hước nhằm quảng bá máy tỉa lông mũi của thương hiệu.

Credits:
Advertising Agency: Saatchi & Saatchi Indonesia
Creative Director: Juhi Kalia
Art Director: Audy Sutama
Copywriter: Pancaputera
Illustrator: DeadWolf Studio, Rudy Harianto
Additional credits: Dini Makmun, Shanty persada, Daniel B, Annisa M, M,Iskak, Tri S, Aryanto S