Nokia: Rural Development Campaign - Vietnam

Bối cảnh:

Thời điểm bấy giờ, Nokia đã là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường Việt Nam. Cứ 10 người được hỏi thì có đến 6 người đang sử dụng điện thoại hiệu Nokia. Không dừng lại đó, thương hiệu vẫn tìm cách để có thể tăng trưởng lớn mạnh.

Một trong những cơ hội của thương hiệu là thúc đẩy sự tăng trưởng ở vùng nông thôn Việt Nam - nơi mà mức độ thâm nhập của điện thoại di động vẫn còn khá thấp. Và chiến dịch này tập trung vào mục tiêu đó.

Thách thức:

  • Làm cách nào để thương hiệu có thể tiếp cận đối tượng người dùng mục tiêu ở thị trường nông thôn?
  • Làm cách nào để thuyết phục những khách hàng đã có điện thoại tiếp tục mua điện thoại di động?

Giải pháp:

Nokia - Coming close to you

Là một chiến dịch kích hoạt thương hiệu nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng nông thôn về điện thoại di động nói chung và thương hiệu Nokia nói riêng.

Nokia tổ chức rất nhiều hoạt động khuôn khỏ sự kiện bao gồm road show, TVC, activation...