Nhạc Tết 2024 Generali: “Ở đâu có điểm tựa, ở đó có Tết” (Bùi Công Nam)

MV tặng cho những ai đang ngán Tết, vì một năm vất vả “không dư gì hết”. Và dành tặng tất cả mọi người, những ai vẫn luôn mong Tết dù có năm như ý, có năm lại chẳng như mơ.

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024