MV Tết 2024 Kitkat: Tết xả hơi, Làm gì cănggg (Trúc Nhân x Pháo)

Xoá bỏ lời đồn “Gen Zi chỉ biết vui chơi, còn Gen Zà mới lo mâm cao cỗ đầy cho gia đình”,  MV Tết 2024 của Kitkat kết hợp cùng với Ca sĩ Trúc Nhân và rapper Pháo truyền tải thông điệp “Gen Z cũng như Gen gì, luôn gìn giữ truyền thống bao mùa”.

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024