MV Tết 2024 Home Credit: Tết Ấm App

Cả năm hăng say làm việc không mỏi mệt, chỉ để cuối năm tự tin trả lời câu hỏi: “Tết này ấm chưa?”.

Dẫu Tết ấm khác nhau trong mỗi người nhưng chắc rằng chúng ta đều muốn Tết này “đủ trong lòng, ấm trong tim”.

Câu chuyện “Tết Ấm App” của Home Credit ra đời, cùng bạn tôn vinh thành quả lao động của một năm qua. Với hy vọng rằng Tết sẽ luôn ấm nhờ những cố gắng không ngừng.

Series liên quan:

Quảng cáo Tết 2024