MV Tết 2018 Sunhouse: Tết là khi được trở về

MV nằm trong khuôn khổ chiến dịch Tết 2018 của Sunhouse “Quà Tết tặng mẹ - Ủ ấm lòng cha”.