McDonald’s: Đưa thương hiệu xuyên không nhằm khẳng định độ phổ biến của mình

Trong chiến dịch quảng bá của mình tại Hy Lạp, McDonald's đã thực hiện một chuyến xuyên không về thế kỷ 19 khi lồng ghép các sản phẩm và logo của mình vào các tác phẩm sơn dầu nổi tiếng. Chuyến xuyên không này nhằm mục đích khẳng định độ phổ biến và bền vững của thương hiệu, như cách mà McDonald's đã đặt tagline cho bộ ảnh là "Meant to be classic".

Credits
Advertising Agency: DDB Athens, Athens, Greece
Executive Creative Director: Costas Vanis
Senior Art Director: Eirini Tzioti
Illustrator: Gerasimos Chatzis