Mastercard Priceless (2006)

Một chiếc nhẫn đính hôn 9.000 USD, một chuyến bay từ Tokyo 6.800 USD, một chuyến bay từ Chicago 1.400 USD. Nhưng cuộc hội ngộ với những người thân, gia đình là vô giá.

Series liên quan:

MasterCard - Priceless