KFC: Christmas Pocket Store

KFC Pocket Franchise - cửa hàng ảo 24/7 của KFC Trung Quốc không chỉ mang làn gió mới đến với người tiêu dùng và ngành F&B nhân dịp Giáng sinh, mà còn là một kênh thương mại điện tử và tiếp thị bền vững của thương hiệu tại thị trường tỷ dân. Chỉ trong 3 tháng, hơn 2 triệu cửa hàng ảo đã được mở ra, thu hút đông đảo người dùng và đạt được những thành công ấn tượng về mặt thương mại.

Xem bài phân tích chi tiết tại đây.

Campaign: KFC - Đạt 900% doanh thu mục tiêu nhờ mô hình “nhượng quyền” trên thế giới số
KFC Pocket Franchise - cửa hàng ảo 24/7 của KFC Trung Quốc không chỉ mang làn gió mới đến với người tiêu dùng và ngành F&B nhân dịp Giáng sinh, mà còn là một kênh thương mại điện tử và tiếp thị bền vững của thương hiệu tại thị trường tỷ dân. Chỉ trong 3 tháng, hơn 2 triệu cửa hàng ảo đã được mở ra,…