ForYou Summit Vietnam 2023 | Ep 5 : 2024 ForYou

Sự kiện thường niên #ForYou Summit Vietnam 2023 - Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 5/10/2023 đã mang đến cho các nhà quảng cáo và các marketers đầu ngành những chia sẻ cũng như các insight đầy thú vị liên quan tới:

  • Kỷ nguyên nội dung và cơ hội dẫn đầu thị trường với sáng tạo quy mô lớn trên TikTok
  • Shoppertainment | Thúc đẩy hiệu quả với sự kết hợp nội dung, thương mại, và sáng tạo
  • Hiệu quả có thể đo lường mà TikTok thực sự mang lại!

Đừng bỏ lỡ cơ hội bỏ túi cho mình những chia sẻ mang tính ứng dụng từ các chuyên gia và khách mời đặc biệt tại đây.

Video chia sẻ lại từ TikTok for Business: Southeast Asia