Fibertel: “True Friends are not only on the internet”

Fibertel là nhà cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng, giúp mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn.

Quảng cáo nhấn mạnh thông điệp rằng mạng xã hội không thể thay thế những người bạn thật sự. Mặc dù, bạn có thể có hàng trăm người bạn trên internet, tương tác với nội dung bạn đăng tải, nhưng chỉ có một số ít người  thực sự sẵn sàng giúp đỡ  khi bạn cần.

Bộ ảnh cho thấy khả năng của Fibertel trong việc giúp người dùng gắn kết với những người bạn thực sự của mình.

Credits:
Advertising Agency: Don, Buenos Aires, Argentina
Chief Creative Officers: Gonzalo Ricca, Papon Ricciarelli
Creative Directors: Mariano Gamba, Rodrigo Greco
Art Director: Mariano Gamba
Copywriters: Rodrigo Greco, Federico Diaz
Art Director: Bruno Tortolano / Tortolano
Illustrator: Estudio
Account Director: Carolina Bertrand
Planner: Veronica Mauri
General Coordinator: Mariano Ricciarelli
Agency Producer: Nahuel Ellero