FedEx: Nhấn mạnh khả năng gửi hàng xuyên lục địa nhanh chóng và dễ dàng

FedEx là một công ty logistic vận chuyển hàng hoá có quy mô khổng lồ. Chiến dịch “USA-Brazil, London-Spain, China-Australia” nhấn mạnh sự hiện diện trên toàn cầu của FedEx và khả năng gửi hàng hóa dễ dàng, nhanh chóng từ lục địa này sang lục địa khác giống như cách bạn có thể chuyển bưu kiện cho những người hàng xóm.

Credits:
Advertising Agency: DDB, Brazil
Creative Directors: Rodrigo Almeida, Renata Florio, Sergio Valente
Art Director: Max Geraldo
Copywriter: Aricio Fortes
Photographer: Manolo Moran