Đo lường và Kiểm soát hoạt động thương hiệu ngành Tài chính - Ngân hàng

Sau khi thực hiện các hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu, để đánh giá hiệu quả của chiến lược có đáp ứng được các mục tiêu mà Ngân hàng đã đề ra hay không, chúng ta cần tiến hành đo lường và kiểm soát hiệu quả của các hoạt động thương hiệu.

Khi kiểm soát hoạt động thương hiệu Tài chính - Ngân hàng, Marketer cần phải lưu ý 3 mục tiêu sau đây: (1) Mục tiêu kinh doanh, (2) Mục tiêu Marketing và (3) Mục tiêu truyền thông.

Để hiểu hơn về các đặc tính khi xây dựng thương hiệu trong ngành Ngân hàng, cách tiếp thị sản phẩm đối với nhóm Khách hàng doanh nghiệp và Khách hàng cá nhân, mời bạn tham khảo khóa học “Brand Strategy in Finance and Banking: Chiến lược Thương hiệu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng”. Khóa học sẽ mang đến cho bạn kiến thức nền tảng về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, cùng những kinh nghiệm thực tế của giảng viên thông qua các ví dụ và case study cụ thể. Từ đó, bạn có thể ứng dụng hiệu quả vào công việc và thiết lập chiến lược thương hiệu cho tổ chức một cách "độc đáo" trong khuôn khổ của ngành.

Đồng hành cùng học viên trong khóa học này là chị Cao Bảo Vy, Former Brand Strategy Manager @ Shinhan Bank. Với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông - Thương hiệu, trong đó có 10 năm chuyên biệt về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Các kiến thức mà chị Bảo Vy chia sẻ trong khóa học này sẽ giúp bạn ứng dụng hiệu quả vào thực tế, từ đó thành công tạo được "cá tính riêng" cho thương hiệu / tổ chức của mình.

Tìm hiểu và đăng ký tại:

Brand Strategy in Finance and Banking: Chiến lược Thương hiệu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng sáng tạo mà vẫn đảm bảo tính quy chuẩn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Khóa học sẽ mang đến cho bạn kiến thức nền tảng về lĩnh vực này cùng những kinh nghiệm thực tế của giảng viên qua ví dụ, case study cụ thể. Từ đó, bạn c…