Đi để trở về 4: Tết về sớm nhé (Phan Mạnh Quỳnh x Biti’s Hunter)

Sáng tác & hòa âm: Phan Mạnh Quỳnh

Series liên quan:

Biti's Hunter - Đi để trở về